Principy Poka-Yoke

poka_yoke_03

Jedním ze způsobů prevence vad je i použití metodiky POKA-YOKE. Název vychází z japonských slov POKA – chyba a YOKERU – vyhnout se. Nyní si dovolím sem vložit definici z Wikipedie: Původní název byl BAKA-YOKE ale toto v angličtině znamenalo idiot-proofing, tento název byl posléze změněn na jemnější Poka-yoke. S touto myšlenkou přišel Shigeo Shingo (1909-1990) a stala se tak součástí TPS (Toyota Production System). Poka Yoke je nízko nákladové, vysoce spolehlivé zařízení používané v systému JIDOKA, které zastaví proces a preventivně chrání výrobu před zmetky, nebo také procesní postup, který umožňuje vykonat činnost pouze jediným možným stylem. Tím se přímo v procesu vyloučí možnost vykonat něco špatně. To byla jedna z možných definic, ale popsat systém POKA-YOKE je samozřejmě možné i jinak. Je to tedy metodika nebo způsoby jak zabránit možnému vzniku chyb. Obecně lze metodiku POKA-YOKE rozdělit na POKA-YOKE konstrukce (designu) a POKA-YOKE procesu.

Představme si tedy metodiku v příkladech.

1. Na následujícím obrázku jsou vidět dvě možnosti propojení vodičů stejnosměrného proudu pomocí konektoru. Na horním obrázku je vidět, že konektor je možné zapojit i + na -, což je samozřejmě nesprávné. Na spodním obrázku je vidět, že kolík + má větší průměr a proto jej není možné zapojit do díry -, tj. technicky není možné elektrický obvod zapojit. Toto je jeden z příkladů POKA-YOKE konstrukce, kdy už ve fázi konstrukce bylo pamatováno na zamezení možnosti nesprávného zapojení.

2. Dalším příkladem POKA-YOKE konstrukce je obyčejný USB konektor používaný na připojení různých zařízení k počítačům – myši, klávesnice, tiskárny, skenery, klíčenky / datová zařízení, digitální fotoaparáty, MP3 přehrávače, ale stále častěji i mobilní telefony. Jistě jste to někdy zkoušeli zapojit a zjistili jste, že i když jste zkoušeli zapojení v různých polohách, tak jen jediná poloha nakonec byla ta správná.

3. Příkladem POKA-YOKE procesu může být použití různých táců na komponenty, kdy pracovník na montáži na daném pracovišti dostává například tác vždy s jedním dílem v odděleném prostoru. Na obrázku je tác s prohlubněmi pro 6 tvarovaných komponentů. Pokud pracovníkovi jeden díl v tácu zbude, bude mu jasné, že někde udělal chybu….

4. Jednou z možností zejména ve velkosériové výrobě je použití čidel. Pokud pracovník použije nesprávný díl (byť podobný), čidlo detekuje například přítomnost dílu nebo jeho polohu a ohlásí chybu. Obvykle pak následuje i automatické zastavení výrobní linky.